סנן לפי

7.5

מפירוק
אגן שמן/קרטר – 8973867720 – איסוזו 7.5
600 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
אלטרנטור – 8980750260 – איסוזו 7.5
450 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
אקס אחורי ימין /שמאל – 8971344390 – איסוזו 7.5
800 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
בוכנה למנוע – 8-98041-141-2 – איסוזו 7.5
400 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
בית נתיכים ראשי – 8-98030-763-0 – איסוזו 7.5
900 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
בלוק / מחשב ABS – 8-98042-499-1 – איסוזו 7.5
1,700 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
בלוק / מחשב ABS – 898036821 – איסוזו 7.5
1,700 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
גוף סרן אחורי – 8-97250-319-3 – איסוזו 7.5
2,000 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
גוף סרן קדמי – 8-97137-588-4 – איסוזו 7.5
1,200 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
גוף סרן קדמי – 8-980038-384-3 – איסוזו 7.5
1,500 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
גל ארכובה / קרנק – 8-98029-270-0 – איסוזו 7.5
2,500 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
טלטל – 8-98018-425-3 – איסוזו 7.5
400 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
כונס לרדיאטור – 8-97387-081-1 – איסוזו 7.5
300 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
מאוורר – 8-97367-381-0 – איסוזו 7.5
500 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
מוט דחיף – 8-98006-794-2 – איסוזו 7.5
300 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
מוט קישור – 8-97061-869-0 – איסוזו 7.5
300 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
מותחן רצועות – 8-98031-811-1 – איסוזו 7.5
300 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
מותחן רצועות – 8-98114-437-0 – איסוזו 7.5
300 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
מייצב אחורי – 8-98025-630-0 – איסוזו 7.5
700 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
מיכל דלק – 8-98104-006-3 – איסוזו 7.5
1,200 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
מיכסה ראש מנוע – 8-97331-361-2 – איסוזו 7.5
400 (המחיר אינו כולל מע"מ)
מפירוק
מסנן דלק ראשוני – 8-89162-903-3 – איסוזו 7.5
200 (המחיר אינו כולל מע"מ)

תפריט נגישות